Free distance healing - gratis distanshealing

Distanshealing varje vecka, samma tid varje söndag 

Här kan du anmäla dig till distanshealingen


Det spelar ingen roll var i världen du är, distanshealingen når dig. Det finns inga väggar, inga hindrande gränser som i den fysiska tillvaron. 
Det är en fördel för dig att medvetet ta emot healingen genom att sitta eller ligga bekvämt. Slappna av, meditera om du vill eller bara vara. Healingen når dig vad du än gör men det är lättare för dig att behålla energin om du efter distanshealingen ger dig tid att ta det lungt en stund.

Det finns många anledningar till att ta emot healing. Kanske är du trött och känner att du behöver mer energi, mer kärlek, ork..mer inspiration, support, djupare kontakt med ditt inre, stärka/lyfta din självkänsla, ökat inre lugn.
Healing innebär att din energidepå får en påfyllning. Din personliga och andliga utveckling stimuleras. Din helande väg stimuleras.

Healing är andligt samarbete mellan ljusarbetare här och i de andliga sfärerna - andliga guider-helare och lärare, medicinmän/kvinnor, änglar, uppstigna mästare...
Samarbete i högsta möjliga kärlek och ljus.

Vi hälsar dig välkommen

Ljus och kärlek från oss

Wings of love
Gilla vår sida på Facebook Wings of Love

Hjärta

ENGLISH
Distance healing once a week, the same time every sunday

Distance healing

It does not matter where in the world you are, distance healing reaches you. There are no walls, no frontiers as in the physical existence.
It is an advantage for you to consciously receive healing by sitting or lying comfortably. Relax, meditate if you want or just be. Healing reach you whatever you do, but it's easier for you to maintain energy if you're after the distance healing gives you time to take it easy for a while.

There are many reasons to receive healing. Perhaps you are tired and feel that you need more energy, more love, strength ..more inspiration , support, deeper contact with your inner , strengthen / raise your self-esteem , increased inner calm .
Healing means that your energy depot get a refill. Your personal and spiritual development stimulated. Your healing way stimulated.

Healing is a spiritual collaboration between light workers here and in the spiritual realms - spiritual guides and healers, medicine men / women, angels, ascended masters ...
Cooperation in the highest love and light.

We welcome you

Light and love from us

Wings of Love
Welcome to like us on Facebook Wings of Love

Hjärta