• Christine Carlmark

    Medium och healer, vägleder i tarot, djurkommunikation, regressions/reinkarnations terapeut, massage.