24. jul, 2016

Tack till alla som var med under kvällens healing. Det var så vackert.

Jag fick se hur vi alla medverkade till att sprida ljuset, hur vi blev ett med ljuset. Tillsammans med en ofantlig mängd ljusbärare - änglar och ljusväsen, bildades som ett stort fält av ljus kring hela jorden.

Jag fick insikten om att när vi tackar ja till ljuset är vi aktiva till att det växer. Både inom oss och ut i världen vi lever i. Det här gäller alla. Alla som sänder/är kanaler och alla som tackar ja till att ta emot ingår i detta. Vi är ett. Alla behövs.

Så från mitt hjärta till alla hjärtan ett varmt Tack!

Ann-Catrin Skogshjärta

Namasté

Hjärta